Strona główna

Katedra Informatyki Ekonomicznej powstała na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 1 października 2002 roku. Na stanowisko kierownika powołany został prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bytniewski. W latach 1974-1989 był pracownikiem Katedry Organizacji i Zastosowań Informatyki, a od 1989 do 2002r. Katedry Systemów Informatycznych Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Informatyki.

Katedra zajmuje się głównie wykorzystaniem i zastosowaniem technologii informatycznych w zarządzaniu, a szczególnie rachunkowości. Pracownicy, na podstawie studiów literaturowych oraz rozwiązań praktycznych analizują następujące zagadnienia:

  • zastosowanie technologii informacyjnych w systemach zarządzania,
  • organizacja zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania,
  • organizacja powiązań systemów ewidencyjnych produkcji z systemami rachunkowości,
  • organizacja systemów informatycznych rachunkowości,
  • aspekty prawne i społeczne systemów informatycznych zarządzania,
  • zastosowanie systemów informatycznych w agrobiznesie,
  • wpływ systemów informatycznych na rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  • systemy informatyczne w administracji publicznej, informatyzacja państwa

Katedra rokrocznie uczestniczy czynnie w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, przygotowując interaktywne otwarte prezentacje. W ramach Festiwalu Nauki pracownicy katedry opracowali autorskie systemy internetowe: e-sklep oraz edukacja.net. Najważniejszym opracowaniem naukowym Katedry jest praca pt. Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania.

SONY DSC